Firma Data Detect została założona w 2015 przez grupę pasjonatów mających ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w zakresie świadczenia szerokiego wachlarza usług IT terenie tzw. regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) dla małych i średnich firm działających w ramach korporacji  notowanej na giełdzie NASDAQ oraz w prowadzeniu projektów o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym.

 

       Data Detect w ofercie może zaproponować kompleksową obsługę firmy od strony informatycznej poczynając od obsługi zgłoszeń od użytkowników końcowych, administrację sprzętu i rozwiązań IT wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, po prowadzenie projektów oraz optymalizację środowiska IT. Dokładny zakres działalności wygląda jak niżej:

 

 • obsługa zgłoszeń od użytkowników końcowych na zasadzie „Help Desk”,
 • administracja lokalnymi i rozproszonymi sieciami informatycznymi (wliczając rozwiązania oparte na CISCO),
 • administracja serwerami lokalnymi i centrami danych,
 • administracja serwerami bazodanowymi opartymi na Microsoft SQL Server,
 • administracja Microsoft SharePoint i Office 365,
 • administracja centralami telefonicznymi (CISCO, AWAYA) oraz urządzeniami do video-konferencji (Polycom),
 • administracja systemami klasy ERP przy współpracy z firmami wdrażającymi dany system (z racji ich szerokiego wachlarza i różnej architektury),
 • administracja systemami MDM (zarządzania urządzeniami mobilnymi – telefony, tablety)
 • prowadzenie projektów w zakresie:

               

 • optymalizacji istniejącej architektury IT,
 • unowocześnienia (upgrade) wybranych elementów jak i całości architektury IT,
 • wdrażania nowych systemów.

 

Wartością dodaną jest analityczne podejście do problematyki IT, gdzie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi jesteśmy w stanie śledzić tendencje występujących zgłoszeń czy też problemów i zaproponować optymalizację, tak aby z czasem ograniczyć lub całkowicie wyeliminować powtarzające się zdarzenia o podobnym charakterze, a tym samym zminimalizować czas jaki użytkownik, a tym samym firma, traci w wyniku przestoju spowodowanym w/w zdarzeniami.

Jako zdarzenie należy tu rozumieć np. awarie sprzętu lub systemu, ataki wirusów itp., powtarzające się częste aktualizacje na wielu komputerach (np. JAVA)

 

Każde zdarzenie jest kategoryzowane wg wpływu na działalność operacyjną firmy i rozwiązywane wg priorytetu, np.

 

WYSOKI 

 zdarzenie ma krytyczny wpływ na działalność firmy

 ŚREDNI

 zdarzenie ma duży wpływ na działalność firmy, jednakże może ona być kontynuowana

   NISKI

 zdarzenie nie ma lub ma minimalny wpływ na działalność firmy

 

Dodatkowo Data Detect może zaoferować usługi z zakresu odzyskiwania i niszczenia danych przeprowadzanych z użyciem wysokiej klasy sprzętu przeznaczonego do tego celu.