Niszczenie danych

 

Firma nasza specjalizuje się w niszczeniu danych cyfrowych metodą logiczną oraz fizyczną (niszczenie magnetyczne).

 

Niszczenie logiczne

Niszczenie logiczne polega na wielokrotnym nadpisaniu powierzchni dysku wybranym przez klienta protokołem. Niszczenie to nie uszkadza nośnika i jest możliwe dalsze jego użytkowanie.

 

 

Niszczenie fizyczne

Do niszczenia fizycznego używamy urzadzenia typu Degausser. Degausser jest to specjalne urządzenie służące do trwałego i skutecznego niszczenia danych z nośników magnetycznych takich jak: dyski twarde, dyskietki oraz taśmy magnetyczne.
Pole magnetyczne wytworzone przez degausser rozmagnesowuje powierzchnię magnetyczną zarówno talerzy i głowic dysków twardych oraz dyskietek i taśm magnetycznych w sposób nieodwracalny.

Degausser, który wykorzystujemy do kasowania danych powoduje bezpowrotne usunięcie danych ze wszystkich rodzajów nośników magnetycznych, które po jego użyciu będą nadawać się jedynie do recyklingu.