Odzyskiwanie danych z kart SIM

2016/07/14 14:46

Odzyskiwanie danych z kart SIM

  • Dostęp do wiadomości SMS umieszczonych w pamięci karty SIM.
  • Odzyskiwanie wiadomości SMS wykasowanych z karty SIM.
  • Dostęp do listy kontaktów oraz przywracanie usuniętych kontaktów zapisanych na karcie SIM.
  • Dostęp do listy połączeń telefonicznych oraz edycja numerów.
  • Wydobycie informacji o karcie SIM, takich jak: status kodu PIN, ICCID, SST, IMSI i wiele innych.